دیس ها

 

نام محصول

کد محصول

تعداد در شرینک

تعداد در کارتن

ابعاد کارتن

دیس بزرگ ساده 949-15 6 12

24*16*36.5

دیس متوسط ساده

949-14

6

18

28.5*28*51.5

دیس کوچک ساده 949-13 6 30 21*26*35